Stig Björne: Internationalisering av småföretag genom Exportrådet

Exportrådet erbjuder stöd till småföretag som vill exportera. Stödet omfattar hela processen från exportinformation till säljstöd och marknadsstöd i landet dit företaget vill exportera. Exportrådets regionala exportrådgivare engageras på utlandskontoren.

Exportrådets småföretagsprogram består av åtta steg och riktar sig till svenska företag med högst 10 miljoner euro i omsättning och max 50 st anställda. Programmet kan genomföras i sin helhet eller i den omfattning som passar företaget.

Steg 1 – Internationella affärsmöjligheter
Du kan genom Exportrådet få en bild av affärsmöjligheter på olika marknader, via e-post, webbsida och seminarier som rådet håller på olika platser i Sverige.

Steg 2 – Export- och handelsinformation
Du kan få svar på frågor om tullar, produktkrav, leverans- och betalningsvillkor. Rådet förser dig med marknadsinformation för att du ska kunna avgöra om en marknad är intressant.

Steg 3 – Steps to Export Dialog
Du får hjälp att klargöra dina ambitioner och förutsättningar under ett personligt möte samt en presentation av Exportrådets tjänster och andra aktörers möjlighet att ge stöd.

Steg 4 – Steps to Export Affärsplan
Du får möjlighet att arbeta fram en exportstrategi, som bland annat svarar på: när, var, mot vem samt hur en satsning bör göras.

Steg 5 – Marknadsvalsanalys
Exportrådet jämför ett större antal marknader för att kunna avgöra i vilken ordning de ska bearbetas. Bedömningen baseras på variabler som till exempel marknadsmognad, marknadsstorlek, försäljning, konkurrens, tullar, lagar och regler, logistik, kreditrisker och politiska risker.

Steg 6 – Affärschansprojekt
Om det finns förutsättningar för lyckade affärer på någon marknad, erbjuder Exportrådet dig att delta i ett affärschansprojekt. Det ger dig möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt ta ett första steg in på en ny marknad.

Steg 7 – Steps to Export Utveckling
För dig som har kommit längre med dina internationella affärer, men som ändå skulle uppskatta kvalificerad hjälp, kan Exportrådet erbjuda ett mer anpassat stöd på hemmaplan för ditt företag. Exportrådet kallar det Steps to Export Utveckling.

Steg 8 – Sälj- och marknadssupport
Exportrådet kan sköta sälj- och marknadsaktiviteter för att göra ditt företag mer känt på aktuell marknad, som till exempel att kolla upp potentiella kunder på en marknad, hitta lämpliga lokaler eller rekrytera personal.

Sammanställning: Stig Björne


Relaterad läsning

DN: Kraftigt minskad handel över gränsen [version 2]

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.