Bemanningsföretagen är smörjmedel enligt AFT

Bemanningsföretag var tidigare olagliga men blev tillåtna genom en ny lag 1993, skriver ”Arena för Tillväxt” (AFT). Bemanningsföretag har utvecklats från att hyra ut folk till att förmedla ingenjörer, jurister och andra specialister. De genomför rekrytering, ledarskaps- och kompetensutveckling, coaching, outsourcing och konsulting. Bemanningsföretagen fortsätter växa trots konjunkturnedgång och en mörk arbetsmarknad.

”Vi fungerar i mångt och mycket som ett smörjmedel på arbetsmarknaden. Kompetens är en kritisk faktor i företag och organisationer. Vi är specialister på att hitta och värdera kompetens. Därför ser jag ljust på vår framtid”, säger Ilona Orgmets, rekryteringschef på Adecco, som är en av de största i Sverige.

Ilona Orgmets anser att organisationer har stor nytta av bemanningsföretagen, eftersom det handlar om att förse arbetsgivarna med rätt man på rätt plats. Ilona Orgmets som verkat i branschen i 20 år arbetar med att ge kompetenta människor jobb.

Bemanningsföretagen är numera respekterade på arbetsmarknaden och anlitas flitigt av stora bolag. Idag är 430 av bemanningsföretagens 470 medlemsföretag auktoriserade, har kollektivavtal med alla fackförbund och garanterar lön till de anställda även när de inte är uthyrda. 80% av medarbetarna är tillsvidareanställda. Men det  lever kvar gamla föreställningar och det finns ett ideologiskt motstånd.

”Om vi inte gjorde ett bra jobb skulle vi inte fortsätta att växa som vi gör”, säger hon.

Uthyrningsföretagen kan dessutom få ungdomar och personer med utländsk bakgrund ut i arbete, grupper som annars har svårast att få jobb. Det är dubbelt så många anställda ur dessa kategorier i bemanningsföretag jämfört med övriga näringslivet.

Arbetsgivarna ser fördelar i att hyra in personal vid tillfälliga toppar eller vakanser. De slipper anställa eller tvingas att säga upp när behoven minskar. Det blir billigare och mer flexibelt i längden och på kort sikt. Många företag haralltid en viss andel personal från bemanningsföretag.

En nackdelar är att inhyrd oumbärlig kompetens kan försvinna, att de ej blir en del av förändringsprocesser eller inte känner en naturlig lojalitet på samma sätt som de fast anställda gör.

”När det gäller bemötandet ute på arbetsplatserna har kundföretagen ett stort ansvar. Vi har sett en klar förändring över tid i och med att konsulter blir en allt vanligare företeelse. De blir nya bekantskaper och ingår snart i nätverken på jobben. Det här fungerar naturligtvis bäst på arbetsplatser med bra klimat och bra personalpolitik”, säger Ilona Orgmets.

Många av de inhyrda kommer ofta tillbaka till samma arbetsplats eller tas även över och blir anställda hos kund.

Bemanningsföretagen tjänar pengar på lyckade kompetensmatchningar. De utgår från kundens behov, har en större marknad av kandidater än Arbetsförmedlingen. Stor möda läggs på att föra dialog med företagen för att finna rätt personer.

Idag omsätter branschen 25 miljarder kronor och genererar 1,4% av alla jobb i Sverige. I England är det nästan fyra%. Ilona Orgmets tror att Sverige snart är där också.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.