Rapporten: ”Näringslivets kompetensförsörjning – dags att agera!”

Nivån på arbetslösheten finns ofta i centrum i debatten. Det beror på att Sverige länge haft låga arbetslöshetssiffror, men frågan om det svenska näringslivets kompetensförsörjning förtjänar större uppmärksamhet idag och det är bråttom, menar Roland Lexén från Arena för Tillväxt i en rapport

Lexén vill bla uppmärksamma på brister i matchningen mellan tillgång på kompetens med näringslivets efterfrågan på arbetskraft.

Roland Lexén varnar en konflikt mellan olika branscher och sektorer om den tillgängliga arbetskraften. En kamp kanske utan vinnare. Riskerna är:

 • lönestegringar utöver faktisk produktivitetsutveckling
 • minskat välstånd
 • avtagande konkurrenskraft

Matchningsproblematiken är uppenbar redan i dag. Situationen är allvarlig och kräver åtgärder, varnar Lexén. Problemet med ”felaktig” kompetens hos dem som söker jobb kan komma att förstärkas iom en fortsatt hög arbetslöshet samtidigt som det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens. Det krävs en opinionsbildande insats för att skapa beredskap för att åtgärderna måste vara radikala.

Åtgärder enligt Lexén:

 • Frågan om näringslivets kompentensförsörjning måste aktualiseras snabbt
 • Regelverk och system behöver ses över
 • Incitament anpassas
 • Krävs konstruktiva samtal mellan parter som kortsiktigt kan ha motstridiga intressen
 • Befolkningen måste förberedas på de delvis nya förutsättningar

Rapporten som vänder sig till politiska partier, arbetsmarknadens parter, myndigheter och organisationer vill:

 • Uppmärksamma näringslivets komptensförsörjning
 • Uppmärksamma idag delvis dolda möjligheter pga utformningen av nuvarande bestämmelser och attityder
 • Göra näringslivets kompetensförsörjning till en prioritet

Rapporten är skriven av Arena för Tillväxt i samarbete med ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting.

Arena för Tillväxt arbetar med att främja tillväxtarbete genom att erbjuda stöd i samverkansprocesser mellan privat och offentlig sektor samt tillhandahålla kunskapsmaterial.

Stig Björne


SvD: Håll dig anställningsbar

SvD: Expert: ”Din förälskelse till jobbet inte besvarad”

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.