Tillväxtanalys: Privat riskkapital och Cleantech

Privat riskkapital och CleantechTillväxtanalys redogör i en ny rapport för resultatet från ett deluppdrag inom regeringsuppdraget ”Förutsättningar för grön strukturomvandling”. Målet var att ta fram kunskap om förutsättningar och hinder för riskkapitalinvesteringar inom ”Cleantech”.

Sammanfattning: Stig Björne 

När lösningar för miljöteknik och kvalitetsteknik sammanfaller kallas det för Cleantech.

Sammanfattningsvis ger de intervjuade uttryck för att cleantech, mest inom energisektorn, är mindre attraktivt för att atttrahera privat riskkapital. Orsaken är att investeringarna upplevs som kapitalintensiva inom cleantech-segmentet och då främst i energisektorn. Investeringarna förväntas vara långsiktiga, dyra att skala och innebär högre risker politiskt.

Privata riskkapitalister och då främst med begränsad tillgång till kapital föredrar mindre kapitalintensiva investeringar som ger snabbare avkastning och där riskerna är lägre.

En obesvarad fråga är hur offentliga insatser inom miljöteknikområdet skulle kunna se ut samt hur olika finansieringsformer och stöd på bästa sätt kan komplettera varandra om nuvarande investeringsvolymer bedöms vara för låg, skriver Tillväxtanalys.

Specifika hinder för investeringar i cleantech som de intervjuade riskkapitalisterna uppgav

  • Att avkastningen inte är högre inom cleantech än i andra segment, samtidigt som riskerna är större.
  • Att många investeringar i cleantech, i högre grad än inom de flesta andra segment, är beroende av polititikens inriktning.
  • Att cleantech associeras med kapitalintensiva investeringar.
  • Cleantech uppfattas också som en långsiktig investeringskategori förknippad med höga utvecklingskostnader.
  • De kapitalintensiva investeringarna bedöms generellt som kostsamma att ”skala upp” – det är kostsamt att öka produktionen.

Ladda ner PDF-rapporten

Sammanfattning: Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.