Kan företagen få oss ur krisen?

Enligt  OECD-studier sker 20-40% av produktivitetsökningen i ekonomin pga nya företag som startas och ett ökat entreprenörskap följs ofta ca 2 år efter en konjunkturuppgång.

Finansieringen för småföretag måste underlättas och krångliga reglerna bör avskaffas. Vägen ut ur den ekonomiska krisen är att satsa mer på entreprenörskap. Rapporten från de 5 ekonomerna stöds av en demografisk analys som innebär att Sveriges BNP per person kan antas sjunka med 1,5% till 2020 enbart genom att en allt mindre andel av befolkningen kommer att vara i arbetsför ålder. För att motverka detta krävs ökad produktivitet.

Läs mer

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.