Stark utveckling inom detaljhandeln

Siffror från HUI Research visar att detaljhandelns försäljningsvolym ökat med hela 4,5% i november 2013 jämfört med november 2012. Ökningen på  6,6 procent stod sällanköpshandeln för medan dagligvaruhandeln ökade med 2%.

HUI Research pekar på att försäljningsökningen i löpande priser om 3,6 procent i november gör det till den starkaste månaden hittills 2013. De branscher som har haft starkast utveckling är branscher som rör hemmet bland annat heminredning och bygghandel.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.