Stig Björne: Tillväxttakten på hushållens lån minskar

Stig BjörneNy statistik från SCB visar att tillväxttakten på hushållens lån har minskat något från november till december förra året. Begreppet MFI inkluderar både banker och bostadsinstitut.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI i december till 2 764 miljarder kr. Det är en ökning med 115 miljarder kr jämfört med motsvarande månad föregående år. Både ut- och inlåningsräntorna fortsatte sjunka under december 2012. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal uppgick i december till 3,18%.

Läs mer

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.