Musikbranschen tillväxer

Det går bra för den svenska musikbranschen.Det visar en analys av Tillväxtverket som är statistikansvarig myndighet. Utomlands ökar efterfrågan på svensk musik och musiklyssnandet i Sverige växer. Musikbranschens totala tillväxt var 4% mellan 2010 och 2011, dvs högre än Sveriges tillväxt i stort.

År 2011 omsatta branschen ca 6,3 miljarder kr. I siffrorna så inkluderas försäljning av musik i Sverige och exportmarknaden. Intäkterna från försäljning av inspelad musik samt upphovsrättsliga intäkter på onlineområdet ökade starkt.

Läs mer

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.