God konjunktur i restautrangbranschen

I december år 2012 ökade restaurangbranschens försäljningsvolym med 2,7% i jämförelse med december 2011. Ser man till helåret 2012 så är det kaféerna som har ökat allra mest med en ökning om 10,5 procent jämfört med 2011.

Totalt sett kan 2012 summeras som ett år med stark tillväxt på den svenska restaurangmarknaden. Omsättningstillväxten i volym landade på 4,5 procent, och det är den snabbaste tillväxt som branschen haft på över tio år.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.