Ras för nybilsförsäljningen

Under årets första månad så fäll antalet nyregistrerade bilder med över 12 procent i jämförelse med år 2012. Antalet nyregistrerade bilar uppgick till 17 482 personbilar. Det visar siffror från myndigheten Trafikanalys.

Intressant att se är hur populärt det har blivit med diesel som drivmedel. Andelen dieselbilar uppgick till hela 63 procent av nyregistreringarna.

Endast 28 procent av nyregistreringarna stod privatpersoner för medan 72 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln (bilhandlare) svarade för drygt 36 procent av den totala nyregistreringen.

Läs mer

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.