Bättre utrikeshandel

Den svenska internationella handeln går bättre. Under oktober till december 2012 var överskottet i bytesbalansen 62 miljarder kr.  Samma period 2011 var överskottet 49 miljarder kr.

Förstärkningen i bytesbalansen kommer främst från en minskning av underskottet i löpande transfereringar och ett ökat överskott i tjänstebalansen.  Löpande transfereringar gav under fjärde kvartalet ett nettoutflöde på 15 miljarder kronor.

Läs mer

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.