SCB: Minst andel fattiga i Sverige

Ny statstik från EU som presenteras av SCB visar att lite mer än 1 procent av svenskarna lever i vad EU definierar som allvarlig materiell fattigdom medan genomsnittet för EU-länderna är 9 procent.

I Sverige har andelen av befolkningen som lever i allvarlig materiell fattigdom varit relativt konstant de senaste åren. Däremot har en del av de länder som i större utsträckning påverkats av den ekonomiska krisen, särskilt Bulgarien, Grekland, Italien och de baltiska staterna, upplevt en ökande andel som lever i allvarlig materiell fattigdom.

Läs mer

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.