Sveriges befolkningsutveckling – Vid årsskiftet 2012-2013 var vi 9,555,893 invånare

SCB:s statistik för Sveriges befolkning 2012 visar att vår befolkning fortsätter att öka rejält. Under 2012 ökade befolkningen med 73038 personer och vi nådde vid årsskiftet till 9,555,893 svenskar. 

Nere på kommunnivå har 159 av 290 kommuner en folkökning under förra året. 129 hade en folkminskning och 2 hade oförändrad befolkningsutveckling. Procentuellt hade Sundbyberg den största befolkningsökningen och har passerat 40,000 invånare.

Läs mer och se tabeller

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.