Statskulden minskar i relativa tal

Förra året var statens sparande negativt. Det hamnade på -16 miljarder kr. År 2012 ökade statsskuldsväxlarna med 66 miljarder kr och då minskade statens skulder i obligationer med 68 miljarder.

Under 2012 minskade den konsoliderade marknadsvärderade statsskulden med 28 miljarder kr, från 1355 till 1327 miljarder. Detta ger en andel av BNP på 37% dvs stora minskningar i jämförelse med 1990-talet då Sverige hade en av EU:s högre statsskulder relativt sett.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.