Fler äldre pressar de offentliga finanserna

Konjunkturinstitutets långsiktig analys av Sveriges offentliga finanser visar att de de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara, men utvecklingen av demografin leder till att det krävs mer resurser för att hantera allt fler äldre. 

Årliga hållbarhetsbedömningar av de offentliga finanserna ingår sedan 2011 i Konjunkturinstitutets verksamhet. I den senaste rapporten har analyserna av den långsiktiga hållbarheten vidareutvecklats och fördjupats genom införandet av ett mer realistiskt makroekonomiskt scenario.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.