Orderingången upp inom svensk industri

Under februari 2013 var orderingången positiv inom svensk industri. Ökningen var på 3,5% jämfört med januari. Orderingången ökade med 2,1 procent mellan februari 2012 och februari 2112, enligt statistik från SCB.

Bäst utveckling hade transportmedelsindustrin, stål- och metallverk. Både hemma- och exportmarknaden uppvisade positiv månadsutveckling med uppgångar på 6,7% respektive 1,1%.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.