Riksbanken låter reporäntan ligga

Sveriges Riksbank har beslutat att låta reporäntan ligga vara kvar på en låg nivå en längre tid men man sänker den inte heller. Riksbankern pekar på låg inflationen, de senaste årens förstärkning av kronan samt låga prispåslag från företagen. Man räknar inte med att inflationen mätt som KPIF ska vara nära 2% förrän i början av 2015.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.