Ökad bilförsäljning i april

Bilförsäljningen har delvis ökat. Under april 2013 nyregistrerades 26 642 personbilar, som är nästan 5% fler jämfört med april 2012. April 2013 har två arbetsdagar mer än 2012, vilket kan ha bidraget till uppgången.

Dieseldrivna fordon utgör störst del av de nyregistrerade bilarna, närmare bestämt 62% av de dessa. Bilar som drivs med el, etanol eller gas stod för endast två procent av nyregistreringarna vilket är en halvering i jämförelse med april 2012, men antalet nyregistrerade elhybridbilar har ökat från 129 i april 2012 till 413 i april 2013.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.