Kraftigt ökad orderingång

De senaste konjunktursignalerna från SCB visar att orderingången i industrin ökade i mars med 10% jämfört med månaden innan rensat för kalendern. Jämfört med mars 2012 ökade orderingången med över 11%.

Bakgrunden till den starka ökningen är bland annat stora order till annan transportmedelsindustri.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.