Restaurangbranschen ökade i omsättning

Restaurangernas försäljningsvolym ökade med 0,3% under mars 2013  jämfört med mars året innan. Extra bra gick det för kaféerna (+5,4 %) och snabbmatsrestaurangerna (+4,7 %). Försäljningsutvecklingen i löpande priser för hela restaurangbranschen ökade.

Restaurangindex är ett index som tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.