Utlåningen till hushållen oförändrad

De monetära finansinstitutens utlåning till de svenska hushållen var oförändrad under april månad 2013.

Ökningen av utlåningen till hushållen var 4,6 procent. Utlåningen ökar förhållandevis mycket i relation till BNP. Utlåningen till hushållen var 2 802 miljarder kronor under april 2013.

Konsumtionslånen uppgår till runt 550 miljarder kronor – och har saknar ofta säkerheter. Räntorna på hushållens lån var lägre under april. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal hos MFI uppgick i april till 3,07 procent (3,11 i mars).

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.