Ökat överskott i utrikeshandeln

Värdet på den svenska exporten av varor var under april cirka 94 miljarder kr och motsvarande siffra för importen var cirka 85 miljarder kr. Samma månad 2012 var nettot 3,4 miljarder kronor. Handelsnettot med varor var under april 8,8 miljarder kronor.

Både exporten och importen av varor har minskat i värde. Exporten med två procent och importen med åtta procent jämfört med april 2012. Sett över de första fyra månaderna under 2013 har värdet för varuexporten minskat med åtta procent medan varuimporten minskat med tio procent.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.