Ökade kostnader för hälso- och sjukvården

Landstingens bokslut för 2012 visar att landstingens nettokostnader för hälsovård och sjukvård (exkl tandvård) ökat med drygt 6 miljarder kr vilket motsvara ca 3%.

Hela landstingssektorns resultatvisade ett överskott på knappt fem miljarder kronor. Högst nettokostnader inom hälso- och sjukvården finns inom den specialiserade somatiska (kroppsliga) vården.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.