Förstärkt valutareserv

Bytesbalansen förstärktes med 4 miljarder kr jämfört med motsvarande period föregående år genom att betalningsbalansen gav ett överskott i bytesbalansen på 68 miljarder kr under första kvartalen 2013. De beror främst på ett ökat överskott i tjänstebalansen och på en stark handelsbalans.

Tjänstesektorns bidrag vad gäller utrikeshandeln var ett överskott på 34 miljarder kr. Det var tre miljarder kr högre än samma period föregående år. Riksbanken beslutade i december att den svenska valutareserven skulle förstärkas för att vid behov kunna förse bankerna med likviditet i utländsk valuta. Valutareserven uppgick till 432 miljarder kr.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.