Minskad industriproduktion i Sverige

Industriproduktionen i Sverige minskade med 0,5% under april 2013 i jämförelse med mars. Procenttalet är taget med hänsyn till kalendereffekter. Jämförs med samma månad förra året minskade produktionen med 0,8% i kalenderkorrigerade siffror.

De senaste två månaderna har industriproduktionen ökat något men nu vänder den alltså svagt nedåt under april. Svagast utveckling visade industrin för elapparatur medan motorfordonsindustrin utvecklades starkast.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.