Orderingången minskar i den svenska industrin

Det skedde en uppgång i orderingången till den svenska industrin under mars 2013. April visar på en nedgång. Jämförs april 2013 med april 2012 så ökade orderingången med 1,7%.

Nedgången under april 2013 var resultatet av minskningar inom ”annan transportmedelsindustri” och”elektronikvaruindustrin”. Samtidigt redovisades stor uppgång i motorfordonsindustrin. Sett på årsbasis så fortsätter den goda utvecklingen och det är nu den tredje månaden i rad som den ökar. I april ökade orderingången med 1,7 procent jämfört med april föregående år.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.