Konjunkturbarometern – Långsam återhämtning

Under Q1 var den ekonomiska tillväxten i Sverige hyfsat hög enligt konjunkturbarometern. Efterfrågan för att dra Sverige ur lågkonjunkturen är dock svag. Förtroendet stiger hos företag och hushåll stiger.

Konjunkturbarometern pekar på att export och investeringar minskade. Hushållens konsumtion ökade relativt snabbt. Hushållen har stigande real disponibel inkomst, historiskt hög sparkvot och betydande förmögenhet vilket skapar goda förutsättningar för hög konsumtion.

Konjunkturinstitutet tror inte på någon räntesänkning i juli utan att reporäntan ligger kvar.

Företagen anger att investeringstakten framåt är lägre.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.