Koncentrerad FoU inom läkemedels-, fordons-, optik-, el- och datorindustrin

2011 investerade svenska näringslivet drygt 80 miljarder kronor. Över hälften kom från läkemedelsföretag, optikprodukter, fordonsindustri och el- och datorindustri.

I dessa branscher var FoU-intensiteten högst i förhållande till nettoomsättningen. För alla typer av intensitetsmått var intensiteten något lägre år 2011 jämfört med 2009. Med FoU-intensitet menar man hur stor andel av tillgängliga resurser som satsas på forskning och utveckling.

 Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.