Turismens betydelse för Sverige

2011 ökade turismens totala omsättning i Sverige med 6,4% till 264 miljarder kr. Exportvärdet, som mäts utifrån hur mycket utländska besökare konsumerar, ökade med 9,3% till 98,8 miljarder kr.

Dubbelt så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten under 2011.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.