Hushållen mer positiva

Enligt Konjunkturinstitutets mätning av ”Barometerindikatorn” (utvecklingen i svensk ekonomi) så steg denna 0,8 enheter i juli, från 94,6 i juni till 95,4.

Indikatorn ligger nu 4,6 enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar positivt. Sysselsättningen har fortsatt att minska och företagen räknar med ytterligare nedskärningar.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.