Konjunkturindikator?

Swedbanks inköpschefsindex visar att PMI föll juni-juli med 2,2 indexenheter. Undersökningen visar att nedgången var bred och fyra av fem delindex gav ett negativt bidrag. 

Det som bidrog negativ i juli var orderingången som dämpades från såväl export- som hemmamarknaden, men trots nedgången i juli befinner sig index för orderingång över 50-strecket. Den lägre orderingången gav även ett negativt avtryck i företagens orderstockar.

Företagens produktionsplaner sjönk, delindexet för sysselsättningen blev 44,9 i juli.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.