Arena för tillväxt – Stockholm 8:e plats i världen gällande konkurrenskraft

Arena för tillväxt redovisar läget i den svenska ekonomin, arbetsmarknaden etc under rubriken Kort & Gott. Några intressanta siffror följer.

Stockholm har på ett år avancerat från 13:e till 8:e stad när det gäller konkurrenskraften 2025 hos världens storstäder. Mest attraktivt är New York och London före Singapore, Hongkong och Tokyo. Rankningen bygger på var människor, företag och kapital förväntas söka sig, enligt Citigroup, Hot Spots 2025.

Den svenska industrin är en av ljuspunkterna i den svenska konjunkturen. Inköpschefsindex steg i maj till 51,9 efter att ha varit 49,6 i april.

Resursutnyttjandet kommer att fortsätta att vara lågt, ungdoms-arbetslösheten vara hög och den ekonomiska krisen pågå i tre år till.

En ny studie visar att löneökningarna blev mindre för dem som skulle ha förlorat mest på att bli arbetslösa. Jobbskatteavdrag och minskad a-kassa gjorde dem mer benägna att acceptera en mindre löneökning.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.