Inflationen ”ökar” – Konsumentprisindex sjönk

Perioden juni-juli i år sjönk konsumentprisindex (KPI) med i genomsnitt 0,1%. Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar (läs realisation) på kläder och skor (-7,4%) med 0,4%.

Prishöjningar på drivmedel (2,5 procent) samt paketresor (6,6 procent), vilka bidrog vardera med 0,1 procentenhet uppåt.

Under de senaste tolv månaderna har inflationstakten varit 0,1 procent i juli, vilket är en uppgång sedan juni då den var -0,1 procent.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.