Skiffergas och skifferolja

skifferolja Stig BjörneMyndigheten Tillväxtanalys har publicerat en rapport som ger en översikt av utvecklingen kring ”okonventionell gas och olja”. Tonvikten ligger på skiffergas och skifferolja och länderna Brasilien, Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA.

Stig Björne

Rapporten tar sin utgångspunkt i att produktionen av skiffergas och skifferolja har ökat mycket kraftigt, framför allt i USA. Detta har väckt förhoppningar om energioberoende och andra länder ser positivt på utvecklingen. I andra delar av världen har ännu inte den dramatiska utvecklingen i USA kunnat uppre­pas och mycket tyder på att det inte heller kommer att ske inom det närmaste årtiondet.

Tillväxtanalys menare att det även på längre sikt är det svårt att se en omfattande utvinning av just skiffergas och -olja äga rum i de länder där de största fyndigheterna finns, däribland Kina, Brasilien och vissa länder i Europa.

Man menar att andra energislag kommer att spela en större roll. Men man menar också att utvecklingen kring skiffergas och -olja visar att ”peak fossil” kommer att flyttas längre in i framtiden.

Läs mer på Tillväxtanalys

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.