Allt färre får pengabidrag i Sverige

Antalet personer med bidrag har över tid minskat mätt som helårspersoner eller helårsekvivalenter. Personer med sjukpenning ökade medan antalet med sjuk- och aktivitetsersättning fortsatte att minska, enligt SCB.

Sedan 2002 har både antalet med sjuk- och aktivitetsersättning och antalet med sjukpenning minskat stadigt. För sjukpenning bröts denna trend år 2011 och 2012 ökade antalet med 13,6%. Andel av befolkningen (20 till 64 år) som försörjs av bidrag mätt på detta sätt var närmare 15% år 1990.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.