Svenska industriproduktionen ökar

Den svenska industriproduktionen (mätt som IPI, se SCB för definition) ökar. Ökningen i juni i jämförelse i maj var tre procent och då även säsongskorrigerad.

Kemisk industri och läkemedelsindustrin hade starkast utveckling i juni och så också elektronikvaruindustrin. Industin för elapparatur och massa- och pappersindustrin utvecklades sämst. Resultatet kom som en följd av att endast tre delbranscher hade positiv utveckling samtidigt som flera delbranscher redovisade betydande nedgångar på ett års sikt.

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.