Besparingskrav efter valet?

Konjunkturinstitutet skriver att det kan krävas åtgärder i statsbudget åren 2015 till 2017 pga ökade kostnader i bla omsorgssektorn. Samtidigt är prognosen att BNP ökar med 1,5% 2013 och 2,5% 2014.

Konjunkturinstitutet tror att den nuvarande räntan väntas ligga kvar till 2015 och hushållens skuldnivåer inte är någon överhängande fara.

Läs mer på Stigbjörne.com

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.