Antalet nya jobb i USA ökar

Statistik från Bureau for Labor Statisticsn visar att under de första 6 månaderna skapades runt 200,000 nya jobb per månad i USA. Om man jämför med hösten 2012 var siffran cirka 180.000 per månad. Arbetslösheten minskade samtidigt och ligger nu på 7,4%. BNP var för det 2:a kvartalet 1,7% vilket var mer än förväntat.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.