Ökat handelsnetto

Den svenska exporten av varor uppvisade ett överskott om 3,7 miljarder kronor under juli månad. På ett år sikt – jämfört med juli förra året – är det en ökning av nettot med nästan en miljard eller 30 procent.

Däremot är det både en minskning av den totala varuexporten och importen, två respektive tre procent. Totalt sett uppgick varuexporten till 84,6 miljarder kronor och varuimporten till 80,9 miljarder under juli 2013.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.