Hushållens finansiella sparande ökade

Under 2:a kvartalet 2013 ökade hushållens finansiella sparande med nära 50 miljarder kr.

Det finansiella sparandet har de senaste åren varit högre under maj-juni än under årets övriga kvartal vilket förklaras av en säsongsvariation där skatteåterbäring och aktieutdelningar gör att hushållens bankinsättning är extra stor under kvartal 2.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.