För dyra bostäder i Sverige?

The Economist har gjort en analys av bostadspriser (enligt DI) och man menar där att de svenska bostäderna är rejält övervärderade.

Stig Björne

Tidningen The Economist anser att de svenska bostadspriserna är mellan 19 och 32% för höga i jämförelse historiska genomsnitt (oklart vad det betyder). Det framgår av den brittiska tidningens återkommande genomgång av bostadspriser i ett stort antal länder. I relation till den disponibla inkomsten är svenska bostäder övervärderade med 19%. Om man jämför bostadsprisernas historiska relation med kostnaden för att hyra bostad är övervärderingen hela 32%. Övervärderingen har varit i princip oförändrad det senaste året.

Det finns å andra sidan länder där det är ännu värre. Mest övervärderade i relation till hyror och inkomster är bostäder i Hong Kong (84%), Kanada (74% resp 30%) och Nya Zealand (68% resp 24%). Även de australiensiska och franska bostäderna är mer övervärderade än de svenska. De billigaste bostäderna finns i Japan. I relation till kostnaden för att hyra och relation till de disponibla inkomsterna är undervärderingen 37%, enligt The Economist.

www.economist.com

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.