Detaljhandeln fortsätter öka

Den svenska detaljhandeln öka omsättningen även nu som tidigare. Mänaderna juli 2012 tom juli 2013 ökade omsättningen med nära 3%.

Sett till volym för samma period var ökningen 2,1 procent och där ökade sällanköp med 3,1 och dagligvaru med 0,8 procent. Fördelningen var uppåt för daglivaror med 4,3 procent och sällanköp med 1,7 procent.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.