Färre konkurser

Ett möjligt tecken på en ljusare konjunktur är att antalet konkurser minskar det visar nya statistik. Under juli försattes drygt 500 företag i konkurs vilket är sex procent lägre än samma månad förra året (ca 540 företag i konkurs).

Antalet personer som var anställda i företagen och som därmed berörs har minska med några hundra till knappt 1800 i år.

Sett till olika sektorer så är antalet konkurser inom tjänsteföretagen konstant, ca 230 stycken i konkurs. Inom industrin minskar antalet konkurser från 40 till 28 vilket är en rejäl minskning. Inom handeln minskar antalet marginellt till 114 stycken. Antalet konkurser inom byggföretag är oförändrad. Regionalt sett så var antalet konkurser i Stockholms län drygt 160 vilket är en minskning med från 176 år 2012 (en minskning med sju procent). I Skåne var antalet konstant, 72 mot 73 förra året och i Västra Götalands minskade andelen med 10 procent från 72 till 80.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.