Minskad varuexport

Business Sweden (som är en sammanslagning av tidigare Exportrådet och Invest in Sweden) har presenterat sin undersökning ”Exportchefsindex”. Undersökningen syftar till att mäta ”temperaturen” på exportutvecklingen för svenska företag.

Stig Björne

Exportrådet har låtit intervjua exportcheferna i alla större företag (225 st företag totalt) samt ett urval små och medelstora företag under augusti. Man mäter utvecklingen i ett index.

Exportchefsindex blev 51,6 i maj, ett neutralt resultat där positiva förväntningar om framtiden kompenserade för ett svagt faktiskt utfall. Siffrorna visar att svensk export fortsatt att gå sämre än för flertalet av våra konkurrentländer i Västeuropa, enligt Business Sweden.

Nivån för vad som är en ökning respektive minskning av Exportchefsindex är över eller under 50. I förra Exportchefsindex var det en övervikt av företag som räknade med förbättrad efterfrågan på tre månaders sikt för de flesta regioner i världen. Västeuropa var emellertid något svagare och de flesta företag fortfarande hade svårt att se en förbättring.

Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljningen och marginaler senaste kvartalet, exportorderstocken och leveranstiderna samt en bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal.

Läs mer på www.business-sweden.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.