Världsekonomins utveckling

Business Sweden presenterade nyligen en analys på det världsekonomiska läget. Den globala ekonomiska utvecklingen har vänt uppåt. Återhämtningen i USA:s ekonomi blir allt starkare. Västeuropa lämnade recessionen bakom sig under det 2:a kvartalet.

EUROPA

Tyskland leder återhämtningen. Storbritanniens ekonomi uppvisade ett oväntat bra utfall vilket också bitvis gäller för Frankrike. Sammantaget så pekar Business Swedens basscenario på att tillväxten tilltar i Västeuropa 2013 i jämfört med tidigare bedömningar.

ASIEN

För Asien har man reviderat upp tillväxten för 2013 och sänkt den för 2014. Vidare pekar man på att Japans ekonomi har tagit fart efter omläggningen av den ekonomiska politiken. På nedsidan så pekar man på att Kinas ekonomi uppvisade en hel del svagheter under första halvåret, vilket föranlett regeringen att öka investeringarna. Både Indien och Ryssland är inne i en svag period för sina ekonomier.

AMERIKA

Nordamerika har sänkts. Brasilien är på väg upp.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.