Boprisindikatorn

Banken SEB har presenterat sin undersökning Boprisindikatorn.Undersökningen baseras på intervjuer med ”hushåll”.

Resultaten visar att andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser under det kommande året ökat under den senaste månaden från 57 till 61 procent.

I jämförelse med tidigare siffror så är detta den högsta nivån sedan sommaren 2007 – innan finanskrisen 2008. Det är endast 10 procent som tror att priserna kommer att sjunka, en minskning från tolv procent. Och andelen som tror på oförändrade uppgår till ca 20 procent.

Undersökningen bygger på 1.000 intervjuer. Läs mer på www.seb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.