Stockholmsbörsen – Perspektiv på börsutvecklingen

Stig Björne, StockholmsbörsenHittills i år har Stockholmsbörsen haft en rejäl uppgång om 17-18 procent. Minnet är dock kort och det finns år när uppgången har varit betydligt större. Affärsvärlden har gjort en genomgång av de år som har haft störst uppgång sedan 1904 (!). Man har gått igenom samtliga börsår sedan 1904 och rankat samtliga år som börsen slutat på plus.

Stig Björne

Det har gått 109 år sedan 1904 och av dessa har börsen slutat på plus 72 av dessa. Under dessa (mätt i Affärsvärdens Generalindex AFGX) slutat på plus ligger medianvärdet på 17 procent. Om börsen skulle avsluta året på samma nivå som idag skulle det innebära att börsåret placerar sig ungefär i mitten. Medelvärdet ligger på 23 procent. Den största uppgången under ett och samma börsår inträffade1905 när AFGX steg med 86 procent.

Närmare ett sekel senare skedde den näst största börsuppgången sedan 1904. Någon som kommer ihåg IT-boomen…? Affärsvärlden skrev följande ”Det kommande börsåret 1999 har alla förutsättningar att bli lika omtumlande som den berg- och dalbanefärd som det snart förgångna 1998 har bjudit på”. När 1999 var slut hade AFGX lyft med närmare 66 procent. Bland börsens större företag utmärkte sig Ericsson-aktien som steg med 183 procent. Kursuppgången i folkaktien nådde sin kulmen i mars år 2000. Nedgångarna i aktierna var rejäla under de kommande två åren. Inte minst i de mest ”hyllade” aktierna.

Läs mer på www.affarsvarlden.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.