SEB:s rapport – Skuldberg eller inte?

SEB har publicerat en rapport om svenskarnas skulder vad gäller bostäder. Enligt SEB:s rapport (som bland annat baseras på en enkätundersökning med 1000 hushåll) så uppgår bostadslånen till omkring 45 procent av bostadens värde. Enligt samma källa så är värdet av samtliga privatägda bostäder och hushållens skulder ännu lägre med en skuldkvot om 27 procent.

Stig Björne

Något förvånande så ligger Stockholm med omgivande region något under den genomsnittliga belåningsgraden. SEB:s privatekonom Gunilla Nyström kommenterar det med:

Det går lite på tvärs mot den gängse bilden. Det hänger ihop med att priserna har ökat mycket under många år i Stockholmsområdet, och de som inte har köpt under senare år har då kommit ned i belåningsgrad”.

Bostadsrättsägare har högre belåningsgrad än villaägare. Belåningsgraden för bostadsrättsägare är nästan 49 procent, medan snittet för småhusägarna ligger på 43,6 procent. Generationsskillnaderna är stora. I åldern 25 till 49 år är bostaden belånad till 54 procent av marknadsvärdet, medan hushåll i åldrarna 50 till 65 år bara är belånade till 36 procent. I åldrarna över 66 år är belåningsgraden i snitt 26 procent. De riktigt stora skillnaderna är mellan nyblivna bostadsägare och de som ägt sin bostad länge – vilket ju inte är så förvånande.

Man kan fråga sig hur mycket SEB:s rapport är en inlaga i den debatt som förs kring reglerna för bolånen vad gäller procentandel av köpeskilling, amorteringsregler etc.

Klart är i alla fall att svenskarnas skulder – och det är som regel skulder som är bostadslån – ökar med närmare fyra-fem procent årligen. En bra bit över BNP-tillväxten och reallöneutvecklingen så frågan är hur länge bostadspriserna kan fortsätta öka mer än resten av ekonomin. En annan faktor är bristen på bostäder i storstadsområdena vilket i sig gör att både priserna och därmed också belåningen ökar hos hushållen.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.