Global Wealth Report – Svensk rikedom ökar

Trots skuldkris och lågkonjunktur har världens befolkning blivit nästan 5 procent rikare på ett år. Sverige har nu drygt en halv miljon så kallade dollarmiljonärer och sticker ut som ett av de länder där rikedomen har ökat snabbast.

Stig Björne

Credit Suisse (Schweizisk bank) har presenterat en rapport kring utvecklingen av förmögenheter i olika länder i världen. Enligt rapporten är den genomsnittliga förmögenheten per vuxen 51 600 dollar (ungefär 335 000 kronor). Nu är ju fördelningen av förmögenheterna väldigt ojämnt fördelade. Enligt rapporten så äger hälften av jordens befolkning mindre än 1 procent av den totala förmögenheten och den allra rikaste procenten av världens rikaste äger 46 procent av alla tillgångar.

De som har den största förmögenheten är Schweizarna som har en genomsnittlig förmögenhet per vuxen om 513 000 dollar. Näst högst förmögenhet har Australiensarna med 403 000 dollar därefter Norge med 380 000 dollar och Luxemburg med 315 000 dollar.

Sverige, USA, Frankrike och Danmark finns med i den grupp där genomsnittsförmögenheten ligger strax under 300 000 dollar, motsvarande knappt 2 Mkr. Enligt Credit Suisse är det små dynamiska ekonomier som den svenska som kan mäta sig med länder som USA och Frankrike.

Läs mer [Credit Suisse]

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.