Eurostat – Missade budgetmål

EU:s statistikmyndighet Eurostat har tittat över siffrorna för de olika EU-ländernas budget meddelar man. Eurostat reviderade på ned Greklands budgetunderskott 2012 med 1 procentenhet till 9,0 procent av BNP. Samtidigt reviderade Eurostat upp Irlands budgetunderskott 2012 till 8,2 procent (0,6 procentenheter upp).

Stig Björne

Vad gäller statsskulder gjordes den största nedrevideringen av Spaniens skuld – till 86 procent av BNP (minus 1,8 procentenheter). Storbritannien fick en upprevidering med 1,3 procentenheter till 88,7 procent.

Bruttoskuld, procent av BNP:

  2011 2012
Euroområdet 87,3 90,6
EU-28 82,3 85,1
Belgien 98,0 99,8
Tjeckien 41,4 46,2
Danmark 46,4 45,4
Tyskland 80,0 81,0
Estland 6,1 9,8
Spanien 70,5 86,0
Frankrike 85,8 90,2
Irland 104,1 117,4
Italien 120,7 127,0
Grekland 170,3 156,9
Kroatien 51,6 55,5
Cypern 71,5 86,6
Lettland 41,9 40,6
Litauen 38,3 40,5
Luxemburg 18,7 21,7
Ungern 82,1 79,8
Malta 69,5 71,3
Nederländerna 65,7 46,4
Österrike 48,3 49,2
Polen 56,2 55,6
Portugal 108,2 124,1
Rumänien 34,7 37,9
Bulgarien 16,3 18,5
Slovenien 47,1 54,4
Slovakien 43,4 52,4
Finland 49,2 53,6
Sverige 38,6 38,2
Storbritannien 84,3 88,7

Källa: Eurostat

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.